Teamet, vår historia och våra värden

Vår mission är att hjälpa europeiska industriföretag att bli mer sammankopplade.

Vi för samman de bästa industriella tillverkarna och företagen. Och gör köparnas liv enklare.

Vår historia

Droppe föddes 2020 när två entreprenörer lämnade sin studentbostad i Kalifornien för att isolera sig på Hawaii från pandemin. När de kom fram märkte de att butikerna på ön hade tomma hyllor. Glödslampsögonblicket ledde till att undersöka orsaken till bristen på industriella produkter: inköparna kunde inte hitta direkta leverantörer med de nuvarande metoderna. Det blev självklart att de industriella inköpen måste flyttas till nätet.

Ett finskt teknikföretag föddes som skulle hjälpa lokala produktionsanläggningar och grossister med leveransbeställningar direkt från europeiska tillverkare. Droppe skapades med ett mål i åtanke: att föra europeiska utrustningstillverkare och industriella inköpare närmare varandra.

Droppe och våra värden

Care personally. Bemöt personligen.

Vi brinner för att skapa en stark gemenskap för en ny generation av inköpare. Varje medlem av vårt team är engagerad i Droppes mission att förenkla upphandling av förbrukningsprodukter inom Europa genom teknologi.

Filter noise. Filtrera produktbrus.

Vi filtrerar informationsöverflödet, falska löften och dolda kostnader som ackumuleras i leveranskedjorna. Vi arbetar varje dag för att förändra och effektivera företagens sätt att köpa. Att köpa förbrukningsvaror ska inte orsaka huvudvärk.

Be candid. Var uppriktig.

Genom enkla inköp och leveranser sparar företagen tid och kan fokusera på vardagliga framgångar och på att utveckla sin verksamhet. Det blir lättare att köpa tack vare direkta leveranser från tillverkare, opartiska produktrekommendationer och kvalitetsprodukter.

Authentic together. Uppriktiga tillsammans.

Vår marknadsplats fungerar öppet och värdesätter allas åsikter, kultur och bakgrund. I skapandet av en öppen och pålitlig onlineplattform som överskrider europeiska gränser accepterar vi inte någon form av diskriminerande eller ojämlikt beteende.

Karriär på Droppe? Skicka ansökning och hoppa med.

Droppe och vårt team

Moderna inköp för att förenkla din vardag

Läs mer om Droppe's markandsplats för företagsköpare och leverantörer. Eller hoppa med i teamet.